Monthly Archives: ספטמבר 2011

טכנאי מחשבים בעכו

תיקוני מחשב לתושבי עכו
טיפול בכל סוגי תקלות, בדיקות מחשב
שעות עבודה: יום א'-יוםה' בין שעות 8:00 עד 20:00
מחיר: מחירים נוכים, החל מ-200 ש"ח