תיקון מחש כרמיאל

xxxxxx

שונות
טכנאי מחשבים פתח תקווה
ראש דיו – טונר