תיקון מחש חדרה

xxxxxx
ראש דיו – טונר
תיקון מחשבים על ידי מומחה מחשבים אישי
מחשבים סלוניים – מדיה סנטר